Kolik ze svého potenciálu skutečně využíváte ve své práci? A co je ta největší bariéra, která vám váš potenciál brání využívat? Tyto dvě prosté otázky klade sir John Whitmore, jeden ze zakladatelů a guru koučinku na svých seminářích po celém světě. Zajímavé je, že bez ohledu na kontinent, národnost či náboženství výsledky vycházejí v podstatě stejně. Většina lidí na světě si myslí, že využívají maximálně 40 procent svého potenciálu a největší bariérou je strach.

Ukazuje se, že tradiční způsob vedení firem selhává. Společnosti, které spoléhají na direktivní způsob řízení a vše se pokoušejí zakonzervovat do systémů a směrnic, se ve stále se zrychlujícím a silně konkurenčním prostředí začínají podobat nemotorných dinosaurům, kteří sice dokáží ještě mnohé převálcovat, ale ve skutečnosti jsou odsouzeni k vyhynutí. Jejich zaměstnanci bývají frustrováni a demotivováni.

Snad proto koučink patří mezi jeden z nejrychleji rostoucích bussinesů na světě a zdá se, že vlna popularity dorazila již k nám. Mnoho firem si začíná uvědomovat, že kvalitu firmy dělá především kvalita lidí, kteří v ní pracují. Osvícené firmy již nemluví o lidských zdrojích, ale o lidském a psychologickém kapitálu firmy. A hledají nové cesty, jak své lidi rozvíjet.

Proč koučink funguje? Není to ani manipulace, ani dávání rad, koučink pomáhá aktivizovat každému z nás své zdroje a uvolnit potenciál, který v nás je. Koučink zvyšuje schopnost rozhodovat se a přejímat odpovědnost za své rozhodnutí. Koučink tedy „vyrábí“ zaměstnance a týmy pro nové tisíciletí – kreativní, schopné se rozhodovat a přebírat odpovědnost.

Co je podstatou koučinku? Koučink je obvykle dialog dvou lidí ve „výši očí“, ve kterém koučovaný přichází s přáním dosáhnout cíle. Ten, kdo je v roli kouče – a může to být profesionální kouč, manažer, kolega, přítel nebo i obchodní partner ,pomocí otevřených otázek a aktivního naslouchání pomáhá koučovanému vyjasnit si, co je skutečně jeho cílem, jaká je jeho současná realita a jaké jsou ty nejlepší cesty k překování rozdílu mezi tím, co je a co má být dosaženo.

Jde o činnost, která je prostá a přirozená. Otázkou tedy je, proč bychom si měli najímat externí kouče, či procházet specializovanými školením. Pravdou je, že existují lidé, kteří jsou od přírody špičkovými kouči, většina z nás ale potřebuje překonat určité zaběhlé zlozvyky,

Klíčová slova jsou důvěra a odpovědnost. Aby koučování mohlo fungovat, je třeba odvážit se zaujmout určitý postoj. Postoj, že lidé si zaslouží důvěru, mají k dispozici všechny zdroje a dokážou převzít odpovědnost za sebe a svoji práci. Pro manažera, zvyklého na absolutní moc je strach ze ztráty kontroly právě tou jeho bariérou. Na druhou stranou pro zaměstnance je často pohodlnější chodit si pro hotová řešení. Otázka „Jak bys to udělal ty?“ může být tím prvním krokem k převzetí odpovědnosti.Důležité při koučování je uvědomit si, že pro každého existuje jeho správné řešení, které se může lišit od toho, které máme v hlavě právě mi. Lidé, kteří začínají koučovat, často dělají tu chybu, že místo otevřených otázek,které rozvíjejí kreativní myšlení kladnou takzvané „radásky“ Otázka typu “A nemohl bys to udělat třeba takto? Nemá s koučováním nic společného.

Jak s koučováním začít? Můžete si přečíst knížky, můžete se přihlásit do kurzu, anebo můžete prostě začít. Až za vámi někdo přijde z problémem, nebo s žádostí o radu, zkuste to tentokrát trochu jinak. Typické koučování má čtyři základní fáze. Vyjasnění cíle, prozkoumání reality, hledání řešení, volba. Níže najdete několik otázek, které můžete použít. Přehled samozřejmě není vyčerpávající

Otázky na vyjasnění cíle

 • Jaký je váš cíl ?
 • Čeho chcete skutečně dosáhnout?
 • Proč je to pro vás důležité?
 • Představte si, že nemáte žádná omezení. Jak by vypadal ideální výsledek?
 • Jak poznáte, že jste dosáhl/a svého cíle?

Otázky na prozkoumání reality

 • Jaký je současný stav?
 • Jaké zdroje máte k dispozici?
 • Co jste dosud pro dosažení cíle učinil/a?
 • Nakolik máte situaci pod kontrolou?

Otázky na řešení

 • Jaké jsou ty nejlepší možnosti, jak můžete cíle dosáhnout?
 • Co k tomu potřebujete? Kdo vás může podpořit?
 • Představte si, že jste již svého cíle dosáhl. Jak jste to udělal/a?
 • Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivá řešení?

Otázky na volbu

 • Co chcete udělat?
 • Co skutečně uděláte?
 • Jak se zavážete k tomu, že to uděláte?

Petr Pražák
Psáno pro Marketing a Média

Foto: ©  | Dreamstime Stock Photos