Koučink manažerů

Jako metoda aktivního učení pomáhá manažerský koučink ukotvit, integrovat a začít aktivně využívat znalosti a dovednosti, získané manažery v rámci jiných forem manažerského rozvoje a vzdělávání.

Velký význam má manažerský koučink zejména pro rozvoj emoční inteligence, sebeřízení a manažerských kompetencí. Je účinnou prevencí manažerského vyhoření. Koučink má vysoce pozitivní vliv také na zvýšení a udržení výkonnosti manažerů. Koučování vede ke zvýšení osobní efektivity, zvyšuje kreativitu, napomáhá k vyšší kreativitě a kvalitnějšímu rozhodování a vede k větší efektivitě při jednání s druhými. K zvýšení výkonnosti dochází díky kvalitativnímu posunu, nikoli zvýšením úsilí. Cílem je dlouhodobě udržitelný výkon manažera.

Koučování manažerů přináší:

 • Dosažení špičkové úrovně manažerských kompetencí.
 • Zvýšení kreativity a inovace.
 • Zkvalitnění rozhodovacího procesu.
 • Propojení vize s realitou.
 • Maximální využití Vašeho potenciálu i potenciálu Vašeho týmu.
 • Podpora pozitivní atmosféry v týmu.
 • Sladění pracovního a osobního života a zvýšení spokojenosti Vašich zaměstnanců.
 • Schopnost rychlé reakce na změny.

Typické situace pro manažerský koučink:

 • Chci získat kontrolu nad pracovním stresem a zvýšit svoji energii.
 • Dělám klíčová rozhodnutí a každé procento, o které dokáži zlepšit kvalitu svého rozhodování, se počítá.
 • Jsem nově v manažerské roli a chci ji hrát skvěle.
 • Chci maximálně využít potenciál svého týmu a být efektivní vedoucí.
 • Chci udržet svůj špičkový pracovní výkon.
 • Potřebuji získat nadhled nad komplexním projektem.
 • Záleží mi na kariéře i rodině a hledám rovnováhu.
 • Hledám cesty, jak ještě více zvýšit svoji kreativitu a efektivitu.

Návratnost koučinku (ROI)

Koučování patří mezi nejefektivnější metody rozvoje managementu z hlediska výsledků i návratu investic. Z výsledků studie ICF Global Coaching Client Study, kterou pořádala v roce 2008 mezinárodní federace koučů ve spolupráci se společnostmi PricewaterhouseCoopers a Association Resource Centre Inc, vyplývá, že medián návratnosti investic do koučinku je 700%!

 • Všichni účastnici průzkumu, u kterých mohl být ROI spočítán (68 % na úrovni jednotlivců a 86% na úrovni společnosti) uváděli, že návratnost jejich investic byla nejméně 100%.
 • Výrazná většina klientů (82.7 %) se zkušeností s profesionálním koučinkem hodnotila, že byla s koučováním velmi spokojena.
 • Téměř všichni klienti (96.2%) uváděli, že by za stejných podmínek určitě opět využili koučink.