Jak probíhá koučink

I když proces koučinku má své zákonitosti, vždy plně respektujeme individualitu každého klienta, a proto se koučovací sezení různých klientů mohou lišit. Pro úspěch v koučinku je nezbytná sehranost a vysoká míra spolupráce klienta a kouče - oba se na něm podílejí stejnou měrou a jeden bez druhého požadovaných výsledků dosáhnout nemohou.

Při koučování používáme různé metody a modely, které vycházejí z následujících důležitých způsobilostí:

  • Aktivní naslouchání.
  • Konstruktivní zpětná vazba.
  • Správně formulované a načasované otázky.
  • Identifikace možností a řešení.
  • Příprava realistického akčního plánu
  •  Identifikace bariér a možností, jak se s nimi vypořádat
  •  Implantace plánu a měření  úspěšnosti.
  • Podpora, inspirace  a motivace

Plán koučinku

V procesu koučinku budeme spolu hodně diskutovat, vzájemně si naslouchat a rozebírat různé možnosti, vyhodnocovat perspektivní návrhy řešení, plánovat, vyhodnocovat, učit se, zkoušet a experimentovat a zaujímat nová stanoviska a perspektivy.

Každý plán koučinku začíná u definování klíčových cílů. S cíli se pak v koučinku pracuje následovně:

Fáze 1 – identifikování cílů koučinku a jejich upřesnění (jak zapadají do strategického rámce, mají-li měřitelné parametry, jsou-li dostatečně ambiciózní apod.)

Fáze 2 – upřesnění očekávání klienta, definování konkrétních výstupů a benefitů z těchto výstupů pro klienta i organizaci.

Fáze 3 – příprava konkrétního akčního plánu, který zahrnuje zhodnocení zdrojů a vygenerování dostatečného množství možných cest, které mohou vést k cíli.

Fáze 4 – volba optimálního řešení implementace konkrétních kroků akčního plánu

Fáze 5 – vyhodnocení a korekce, je-li to potřeba

Shrnutí

Proces manažerského koučinku bude tedy obsahovat:

·         Úvodní schůzku při které dojde k vyjasnění cílů a nastavení očekávání v délce cca 30 až 60 minut

·         Cca 6 až 12 koučovacích schůzek (v době trvání cca 60 – 90 minut) v termínech dle dohody mezi koučem a koučovaným.

·         Neomezenou komunikaci mailem v průběhu pracovního týdne (na všechny maily se zavazuji reagovat nejpozději do 48 hodin) .

·         Jednoznačnou záruku etického chování (podepsaný etický kodex kouče), důvěrnost informací a vzájemnou dohodu o způsobu prezentace výstupů koučinku třetím stranám (nadřízený, HR).