Jsme specialisté na:

  • koučink vrcholových manažerů a koučování týmů
  • audity a návrhy systémů odměňování a motivace zaměstnanců
  • změnové projekty zaměřené na rozvoj firemní kultury a budování psychologického kapitálu
  • aplikaci pozitivní psychologie do organizací

Jsme sdružení nezávislých konzultantů a koučů.

Naše mise

Pomáháme firmám a jejich zaměstnancům vytvářet psychologicky zdravé a pozitivní organizační prostředí a zvyšovat psychologický kapitál a organizační energii.

Hodnoty na kterých stavíme

Pozitivní přístup

Věříme, že objevování, podpora, rozvoj a oceňování silných stránek jednotlivců, týmů i organizací jsou klíčem k jejich úspěchu. Naše filozofie a služby vycházejí z konceptů a výsledků výzkumů pozitivní psychologie a pozitivního organizačního chování.

Jednoduchost

Věříme v eleganci jednoduchosti. Vždy hledáme nejjednodušší cesty k cíli. Společně s klientem nalézáme řešení, která budou jednoduchá a funkční při rozumné míře úsilí i nákladů.

Fair Play

Věříme v podnikání a obchodní vztahy založených na důvěře a etickém jednání.  Je pro nás důležité odvádět profesionální práci, která přináší hodnotu našim zákazníkům, jejich zaměstnancům i celé komunitě.