S čím Vám rádi pomůžeme

Odměňování a motivace
Odměňování zaměstnanců

 • Audit systému odměňování.
 • Návrh strategie odměňování.
 • Návrh systémů odměňování.

Systémy  hodnocení  a motivace zaměstnanců a řízení výkonnosti

 • Návrh a implementace systémů hodnocení zaměstnanců a řízení výkonnosti.
 • Definice klíčových indikátorů výkonnosti na úrovni společnosti, útvarů i jednotlivých pracovních pozic.
 • Návrh a  implementace 360 stupňové zpětné vazby do společnosti.
Rozvoj managementu
 • Manažerský koučink.
 • Facilitace 360 stupňové zpětné vazby.
 • Příprava a realizace development center pro manažery.
 • Trénink interních koučů.
 • Implementace koučinku do organizace.
Rozvoj týmů
 • Týmový koučink.
 • Facilitace řešitelských workshopů.
 • Týmová diagnostika.

 

 

Rozvoj organizace
 • Optimalizace organizační struktury společnosti, downsizing.
 • Analýza pracovních funkcí a organizačních jednotek se zaměřením na odpovědnosti, klíčové výstupy a indikátory výkonnosti.
 • Definice kompetencí a popis jejich úrovní pro jednotlivé pracovní pozice.

 

 

 

 

 

 

Domluvte si s námi schůzku

Přečtete si novinky a nejnovější články

z našeho blogu o koučování a řízení LZ