V 70. letech se v mateřské školce při Stanfordské univerzitě uskutečnil jednoduchý experiment. Vědci před děti položili na stůl jeden bonbón a sdělili jim, že pokud vydrží a snědí ho až za čtvrt hodiny, dostanou bonbóny dva.

Asi třetina dětí neváhala a bonbón snědla okamžitě, druhá třetina se pokoušela pár minut vydržet, ale nakonec podlehla. Jen poslední třetina se dočkala zdvojnásobení sladké odměny.Když se experimentátoři po letech vrátili k již dospělým účastníkům experimentu, zjistili, že existuje souvislost mezi studijními úspěchy a schopností tříletého dítěte odložit potěšení z bonbónu.

Experiment krásně ilustruje možné strategie, které využíváme při zacházení s naší psychickou energií. V zásadě mámě dvě účelné strategie:

  • buď si užíváme tady a teď (obrazně řečeno sníme bonbón a neřešíme naši budoucnost)
  • nebo svoji energii investujeme (odložíme své okamžitě potěšení, abychom v budoucnu sklidili více)

Problém nastane, když investujeme energii, a přesto svého cíle nedosáhneme. Když z nějakého důvodu sníme bonbón ve čtrnácté minutě nebo nám nakonec druhý bonbón vůbec nepřinesou. V takovém případě nejen že nezískáme vytouženou odměnu, ale ztratíme veškerou svou investovanou energii.

O našem úspěchu či neúspěchu nakonec rozhoduje vždy to, jak účelně dokážeme investovat svoji energii.

Žádná naše investice není nikdy na sto procent jistá. Přesto – podobně jako v oblasti financí – existují určité zákonitosti dobrých a špatných energetických investic. O našem úspěchu či neúspěchu nakonec rozhoduje vždy to, jak účelně dokážeme investovat svoji energii.

Pokud se rozhodneme do něčeho investovat, měli bychom vždy zvažovat výnos takové investice. A opět jako u peněz: ve hře je míra rizika, likvidita (jak rychle investici dokážeme zúročit), návratnost investice.

Cena za špatnou investici

Objem psychické energie, který máme k dispozici, není nekonečný. Navíc část energie, kterou máme k dispozici, spotřebováváme na běžné aktivity našeho života. Abychom mohli normálně fungovat, platíme pravidelně určitý druh energetických složenek. Jen určitá část zbývá na dlouhodobé investice.

Pokud si budeme klást příliš mnoho dlouhodobých cílů a rozjíždět stále další projekty a přitom se nám investovaná energie příliš dlouho nebude vracet, může se nám v určitém okamžiku stát, že budeme mít přeinvestováno a nezbude nám dost energie ani na normální provoz.

Klasickým příkladem špatných investic jsou aktivity s nulovým výnosem (pozor, mluvíme o energii, ne o penězích). Zkuste se zamyslet, které aktivity děláte již jen ze zvyku nebo je ve svém životě pouze tolerujete, aniž by vám ve skutečnosti již něco přinášely. Kolik energie v takových aktivitách utápíte a jak byste ji mohli použít, kdyby zůstala k dispozici pro jinou činnost?

Jak dobře nastavit investici

Nejčastější chyba, které se při svých energetických investicích dopouštíme, jsou špatně nastavené cíle. Pokud nemáme jasně stanoveno, za jakých podmínek má dojít k „vyplacení zisku“, těžko se někdy naší energetické dividendy dočkáme. Mít přání ještě neznamená mít cíl.

Jako klasický příklad můžeme uvést učení se cizího jazyka. Většina lidí tvrdí, že by si přála umět dobře anglicky. Mnozí na splnění tohoto přání investovali mnoho energie, času i peněz. Přesto jen menšina dojde k cíli, kdy by si řekla ano, naučil jsem se to: investovaná energie se mi vrátila.

Proč tomu tak je? Přání „umět anglicky“ může znamenat spoustu věcí. Možná, když jste se na začátku začali učit cizí jazyk, chtěli jste se domluvit na recepci v hotelu na dovolené. Aniž byste si toho všimli, svého cíle jste již dávno dosáhli. A teď jste nespokojení, že nedokážete diskutovat o složitých pracovních tématech.

Pokud však bude váš cíl naučit se tento den pět nových slovíček a cíl zvládnete, získáte investovanou energii zpět téměř okamžitě. Navíc navýšenou o prémii za úspěch – takovou bonusovou energii můžete použít pro další projekty.

Pro úspěšné energetické investice je tedy důležité mít jasně definované cíle, jichž chcete dosáhnout. V případě dlouhodobých projektů mějte stanovené také postupné cíle, z jejichž dosažení se můžete radovat. Vaše energie tak bude přirozeně plynout a růst.

A nezapomínejte si pravidelně vybírat své dividendy. Třeba tak, že si každý večer před usnutím zrekapitulujete, co všechno se vám během dne povedlo

Petr Pražák

Foto: © Laurin Rinder | Dreamstime Stock Photos