Mgr.Petr Pražák, GPO

Koučování je pro mne především o stavění mostů mezi vizí a realitou. Jako kouč vám chci být průvodcem při dobrodružství objevování možností vašeho osobního potenciálu i zdrojů vaší energie. Společně budeme hledat cesty, které povedou k naplnění vašich cílů a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Moji oblíbení klienti v koučinku jsou

  • Lídři se silnou vizí a odhodláním ji naplnit.
  • Kreativní manažeři, kteří rádi rozvíjejí svůj potenciál i potenciál svého týmu.
  • Ženy, které chtějí být úspěšnými profesionálkami a přitom ve světě mužů si zachovat svoji ženskost.
  • Všichni, kteří chtějí aktivně a smysluplně psát svůj osobní příběh.

Proč byste si měli vybrat za kouče právě mne

Spojuji praktickou zkušenost z managementu a znalost prostředí korporací s psychoterapeutickým vzděláním a kvalitním výcvikem a dlouhodobou praxí v koučinku. Nabízím svou otevřenost, schopnost reflexe a vhledu, orientaci na výsledek, empatii, kreativitu a humor a víru v neomezený potenciál růstu každého člověka.

Odborná praxe

Oblasti rozvoje lidského potenciálu se cíleně věnuji již 17 let. Od roku 2002 působím jako kouč a konzultant managementu, vedle koučování se specializuji na oblast rozvoje lidského a psychologického kapitálu firem a organizační rozvoj a řízení výkonnosti. Mám přes 700 hodin zkušeností s individuálním a týmovým koučinkem dle standardů ICF v prostředí mezinárodních firem.

V rámci své dvanáctileté manažerské a konzultanské praxe jsem pracoval pro mezinárodní poradenskou společnost Hay Group, působil jako ředitel pro systémy odměňování a motivace v Českém telecomu, jako konzultant se podílel na řadě se na projektů pro významné mezinárodní společnosti, zejména z oblasti farmacie, telekomunikací a automobilového průmyslu.

V rámci trenérské a pedagogické praxe jsem byl tři roky trenérem v programu Akreditovaný profesionální kouč, přednášel jsem předmět manažerský koučink na Masarykově univerzitě v Brně, jsem členem trenérského týmu výcviku koučů při Masarykově ústavu vyšších studií v Praze. V letech 2008 až 2010 jsem byl zvolen viceprezidentem International Coach Federation Česká republika.

Tréninky v koučování 
Erickson College International : The Art and Science of Coaching (2006-2007)
Erickson College International :Team Coaching (2007)
Institut pro gestalt terapii Praha Gestalt přístup v organizacích (2001-2003) 
Sir John WithmoreLeadership and Management Coaching Training (2007)
Manager Research Group :Strategic Leadership Development (2008)
Michal Bungay Stainer: The Clean and Clear Team (2008)
Ria VerlingenSystemický přístup (2014)

 

Tréninky a vzdělání v psychoterapii
Pražská psychoterapeutická fakulta (1994 -1997)
Institut pro gestalt terapii PrahaSebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ( 1996- 2000)
Ria VerlingenSystemické konstelace – výcvikové workshopy (2006-2009)
Certifikace 
Profesionální kouč certifikovaný Erickson College International
Držitel evropské certifikace GPO udělované Evropskou Asociaci Gestalt Terapie
Členství v profesních organizacích
ICF – Mezinárodní federace koučů
 
Federace koučů

Přečtěte si nejnovější články Petra Pražáka !

Bratrstvo temné triády Které vlastnosti jsou nositeli zla? Temná triáda zní jako název béčkového akčního filmu. Ve skutečnosti se jedná o koncept, se kterým přišli psychologové Delroy Paulhus a Kevin Williams v roce 2002. Je to souhrnné označení pro tři dimenze osobnosti, kterými jsou narcismus, machiavelismus a psychopatie. Někteří tvrdí, a výzkumy to také potvrzují, že sada těchto vlastností může přinést to nejhorší, co známe z lidského chování. Podle australského psychologa Petera Jonasona, který se výzkumem tohoto fenoménu intenzivně zabývá, má v sobě něco z temné triády každý z nás. Například všichni někdy lžeme a být trochu sobecký anebo manipulativní může být občas užitečné. Lidé, kteří mají vysokou míru vlastností temné triády, obvykle nejsou úzkostliví a mají o sobě vysoké mínění. Také si nedělají příliš mnoho ze svých chyb a selhání a rychle se z nich vzpamatují, což je obvykle užitečná dovednost, kterou je dobré mít v zásobě. Avšak každá charakteristika temné triády existuje v celém spektru a s lidmi, kteří se pohybují na extrémním konci, není pro nás ostatní dobré se potkat. • Psychopaty charakterizuje vysoká potřeba vzrušení a nízká míra empatie. Bývají vysoce impulzivní a ztrácejí kontrolu nad svým chováním. Nepociťují lítost ani vinu. Často mají sklony k násilí. • Machiavelisté jsou především skvělými manipulátory a přesvědčivými lháři. Lidi ve svém okolí vnímají jako figurky na šachovnici, které používají při dosahování svých osobních cílů. Obvykle bývají velmi pozorní k okolnímu prostředí a mají velmi vysokou sociální inteligenci, kterou však používají pouze pro své sobecké účely. • Narcisté bývají egocentričtí, domýšliví a mají pocit nadřazenosti. Předpokládají, že na vše mají nárok. Milují chválu a usilují o získání postavení...
Jak změnit systém odměňování

Jak změnit systém odměňování

Efektivnost systému odměňování může mít výrazně pozitivní i negativní vliv na firemní kulturu, angažovanost a spokojenost zaměstnanců a v konečném důsledku na výsledky celé společnosti. Podle americké asociace psychologů (APA) je transparentní a férový systém odměňování jedním ze základních předpokladů pro psychologicky zdravé pracoviště. Jak jste na tom ve vaší společnosti? Je stávající systém odměňování něco, co vaši firmu podporuje nebo jí spíš podráží nohy?  Pokud vše funguje jak má, měly by pro vaši firmu platit následující body: Vaši zaměstnanci vnímají systém odměňování jako férový a transparentní a rozumějí mu. V rámci standardních pravidel odměňování dokážete vždy získat z trhu zaměstnance s takovou úrovní znalostí a dovedností, které potřebujete. Systém odměňování účinně podporuje současnou strategií a cíle celé vaší společnosti. Systém odměňování účinně podporuje chování, které po svých zaměstnancích vyžadujete. U každého zaměstnance jste schopni na základě jednotných kritérii zdůvodnit výši jejich mzdy. Pokup používáte variabilní odměny, měly by pro jejich výplatu stanovena jasná, objektivní a měřitelná kritéria, a zaměstnanci by měli tyto kritéria dokázat svým chováním a výkonem reálně ovlivnit Máte pod kontrolou mzdové náklady na úrovni organizace i jednotlivých útvarů. Všichni vaši manažeři systém odměňovaní podporují a nemají tendenci ho obcházet.   Kdy je čas na změnu Revize systémů odměňování a jeho případná změna se provádí obvykle v pětiletém cyklu. Každý systém odměňování má tendenci podléhat běžné entropii a inflaci. Postupem času se stanovená pravidla začínají dodržovat pouze formálně a objevuje se stále více nesystémových výjimek. Ty mohou být pragmatickou reakcí manažerů na fakt, že stávající systém odměňování nedostatečně reaguje na změny. V rámci vnitřního prostředí firmy může jít například o změny v oblasti systémů řízení, firemní kultury či...
Legislativní změny v oblasti mezd a daní z příjmu fyzických osob pro rok 2015

Legislativní změny v oblasti mezd a daní z příjmu fyzických osob pro rok 2015

Ve spolupráci s našimi partnery  z Wertheim s.r.o.  – společnosti pro daňové a účetní poradenství – jsme pro vás připravili shrnutí nejdůležitějších legislativních změn v mzdové oblasti pro rok 2015. Minimální mzda vzroste podle schváleného návrhu vlády od 1.ledna 2015 z 8 500 na 9 200 Kč. Od ledna se má zvýšit o 8,2 procenta. S nejnižším výdělkem porostou nejnižší zaručené mzdy pro zaměstnance ve veřejné správě a pro ty bez kolektivních smluv. Jejich příjmy se dělí do osmi skupin podle složitosti práce. Nyní se pohybují od 8 500 do 17 000 Kč. Od ledna by to mělo být od 9 200 do 18 400 Kč.  U životního pojištění se bude se týkat osvobození od daně pouze té části příspěvku na pojistné, která je určena ke krytí pojistného rizika ve výši ujednané pojistné částky, kterou se pojišťovna zavázala v případě vzniku pojistné události vyplatit. Částka určená k investování s pojišťovnou negarantovaným plněním přestává být osvobozena od daně z příjmu.  Podmínky daňové uznatelnosti se pro zaměstnavatele nemění. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti, a to 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Výše daňového zvýhodnění na první dítě ve společně hospodařící domácnosti zůstává na úrovni 13 404 Kč ročně. Nově však budou nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně zaměstnanci prokazovat zaměstnavateli potvrzením od zaměstnavatele druhého ze zaměstnanců, ve kterém zaměstnavatel uvede, na které děti druhý ze zaměstnanců (poplatníků) uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši. V této souvislosti bude také zaměstnavateli požadováno prohlášení zaměstnance o tom, jaký je počet dětí vyživovaných v...