Možná to také znáte. Už dlouho máte nové nápady, dokonce máte promyšleno, jak je uskutečnit, to co vám ale chybí k jejich úspěšnému završení je dostatek energie. Už „rutinní“ zvládání běžných pracovních úkolů a chodu rodiny vás někdy hodně vyčerpává a na uskutečňování toho, co skutečně chceme, už síly nezbývají. Současný životní styl po nás zkrátka vyžaduje stále méně energie fyzické, ale zato klade mnohem vyšší nároky na naší psychickou energii. Pro kvalitu našeho života je klíčové, jak plná je naše „energetická kasička“.

Jak o ni tedy pečovat, abychom se neoctli v energetickém bankrotu, který se projevuje v lepším případě pocitem vleklou únavou, v horším případě vyhořením, či indikovanou depresí?

Vyplatí se čas od času udělat si jednoduché energetické účetnictví. Pomůže vám zmapovat „černé“ díry, kterými energie bez užitu uniká, vystopovat zloděje, kteří vás obírají o sílu a hlavně uvědomit si, kde jsou vaše zdroje a co vás nabíjí. Při takovém účetnictví se vyplatí vzít si tužku a papír a odpovědět si na několik jednoduchých otázek?
1.        Zmapujte si co jsou vaše největší zdroje energie.
 Co vám ji dodává? Kde ji čerpáte? Zmapujte si jich co nejvíc.
Každý to máme jinak. Může to být pravidelná návštěva posilovny s blahodárným přílivem endorfinů, večerní procházka, nebo pivo s dobrým kamarádem „bez bab“. Pro některé lidi je téměř nekonečným zdrojem energie dobrá hudba.
2.        Zmapujte vaše energetické díry, místa kudy vaše energie uniká.
 Kde vznikají největší energetické ztráty?
Dokud tomu nevěnujeme pozornost, často si tyto díry ani neuvědomujeme. Mohou to být takové maličkosti jako každodenní ranní stání v dopravní zácpě, pravidelný telefonát s nepříjemným příbuzným, zbytečné schůze v práci či vyšeptalé vztahy, které pěstujete už jen ze zvyku.
3.        Zamyslete se jaká je nyní Vaše energetická bilance.
  • Zvyšuje se v současné době vaše energetická hladina, je v rovnováze nebo se snižuje?
  • Který ze zdrojů vám dodává nejvíc energie?
  • Který zdroj je pro vás nejdůležitější?
  • Který zdroj lze nejsnáze posílit
  • Kterou dírou uniká nejvíce energie?
  • Kterou díru lze nejsnáze ucpat?
Takováto „revize“ energetického účetnictví je užitečným návodem, jak nejsnáze posílit svou energetickou odolnost. Pak je daleko snazší vytvořit si individuální ozdravnou kúru pro nejbližší období a v dalším kroku vám pomůže připravit si pro sebe plán cílevědomé pravidelné preventivní péče o váš tok energie. Pak budete mít sílu i na pozitivní změny v dlouhodobém horizontu. Připravit projekty, které vám přinesou příliv pozitivní energie z jejich úspěšného zakončení, do vašeho osobního života hrubé domácí štěstí a v neposlední řadě i více peněz na finančním účtu.
Petr Pražák
Psáno pro portál Psychologie.cz