Podle americké asociace psychologů (APA) je transparentní a férový systém odměňování jedním ze základních předpokladů pro psychologicky zdravé pracoviště.

Systém odměňovaní může podle toho, nakolik je vhodně nastaven, mít výrazně pozitivní i negativní vliv na firemní kulturu, angažovanost a spokojenost zaměstnanců a v konečném důsledku na výsledky celé společnosti. Jak jste na tom ve vaší společnosti? Je stávající systém odměňování něco, co vaši firmu  podporuje nebo ji spíš  podráží nohy?

Vyzkoušejte si následující test

Ohodnoťte na škále 1 až 10, nakolik pro vaši firmu platí jednotlivé výroky ( 1 neplatí, 10 zcela platí)

Hodnocení sečtěte.

  1. Naši zaměstnanci vnímají systém odměňování jako férový a transparentní a rozumějí mu.
  2. V rámci standardních pravidel odměňování dokážeme vždy získat z trhu zaměstnance s takovou úrovní znalostí a dovedností, které potřebujeme.
  3. Systém odměňování účinně podporuje současnou strategií a cíle celé společnosti.
  4. Systém odměňování účinně podporuje chování, které po svých zaměstnancích vyžadujeme.
  5. U každého zaměstnance jsme schopni na základě jednotných kritérii zdůvodnit výši jejich mzdy.
  6. U variabilních odměn jsou pro jejich výplatu stanovena jasná,  objektivní a měřitelná kritéria.
  7. Nárůst mzdových nákladů máme pod kontrolou.
  8. Všichni naši manažeři systém odměňovaní  podporují  a nemají tendenci ho obcházet.

 

Vyhodnocení:

80 bodů: Jste hvězdy HR managementu, zavolejte nám, rádi se od vás něco naučíme.

64 až 79 bodů: Téměř se blížíte ideálu, ale pro perfekcionisty je vždy co zlepšovat.

51 až 63 bodů : Asi vám to  skřípe, chtělo by to změnu.

40 a méně: Houstone, máme  problém!