Ve spolupráci s našimi partnery  z Wertheim s.r.o.  – společnosti pro daňové a účetní poradenství – jsme pro vás připravili shrnutí nejdůležitějších legislativních změn v mzdové oblasti pro rok 2015.

  • Minimální mzda vzroste podle schváleného návrhu vlády od 1.ledna 2015 z 8 500 na 9 200 Kč. Od ledna se má zvýšit o 8,2 procenta. S nejnižším výdělkem porostou nejnižší zaručené mzdy pro zaměstnance ve veřejné správě a pro ty bez kolektivních smluv. Jejich příjmy se dělí do osmi skupin podle složitosti práce. Nyní se pohybují od 8 500 do 17 000 Kč. Od ledna by to mělo být od 9 200 do 18 400 Kč. 
  • U životního pojištění se bude se týkat osvobození od daně pouze té části příspěvku na pojistné, která je určena ke krytí pojistného rizika ve výši ujednané pojistné částky, kterou se pojišťovna zavázala v případě vzniku pojistné události vyplatit. Částka určená k investování s pojišťovnou negarantovaným plněním přestává být osvobozena od daně z příjmu.  Podmínky daňové uznatelnosti se pro zaměstnavatele nemění.
  • Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti, a to 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Výše daňového zvýhodnění na první dítě ve společně hospodařící domácnosti zůstává na úrovni 13 404 Kč ročně.
  • Nově však budou nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně zaměstnanci prokazovat zaměstnavateli potvrzením od zaměstnavatele druhého ze zaměstnanců, ve kterém zaměstnavatel uvede, na které děti druhý ze zaměstnanců (poplatníků) uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši.
  • V této souvislosti bude také zaměstnavateli požadováno prohlášení zaměstnance o tom, jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti
  • Zavádí se „ školkovné“ – sleva na dani ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy na základě potvrzení zařízení o výši zaplacených poplatků.
  • Končí povinnost podávat daňové přiznání u zaměstnanců, kteří jednorázově překročili hranici měsíčního příjmu pro tzv.solidární daň (103768 Kč) avšak jejich celkové roční příjmy nepřesáhly limit pro aplikaci solidárního zvýšení daně (1.245.216 Kč pro rok 2014). Tito zaměstnanci se vrátí do původního režimu ročního zúčtování prováděného zaměstnavatelem.
  • Nově však bude daňové přiznání podávat zaměstnanec, jehož zaměstnavatel oznámil finančnímu úřadu dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním zaměstnance a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu.
  • Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti vedení evidencí se mj. rozšiřují o prokázání způsobu výpočtu daně a provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnanců.

Zdeněk Wertheim – Wertheim, spol. s r.o.

Petr Pražák –  PsychCap Consuting s.r.o.

Foto:©  | Dreamstime Stock Photos