Pro úspěch procesu koučování je velice důležitý výběr kouče. Vzhledem k realitě českého koučovacího trhu, kdy koučovací služby může nabízet kdokoli, kdo se za kouče prohlásí, vám mohou pomoci při výběru vhodných koučů pro spolupráci odpovědi na následující otázky.

Je kouč držitelem nezávislé akreditace ČAKO, ICF, EAGT, EMCC, nebo jiné mezinárodně uznávané organizace?

Má kouč specifický výcvik v koučinku ukončený certifikátem? Výcviky – základní úroveň: > 65 hodin, zkušení: > 125 hodin

Má kouč relevantní zkušenosti pro koučování manažerů?

Jaká je délka jeho koučovací praxe?

Jaká je délka koučovací praxe od ukončení  výcviku v koučování?

Jaký je celkový počet odkoučovaných hodin?

Rozumí kouč organizačnímu kontextu, ve kterém bude koučovat?

Jaké má kouč doporučení či reference?

Obecně platí, že poslední slovo při výběru by měl mít vždy klient, který se rozhoduje na základě osobní zkušenosti s koučováním. Kouč by vás měl inspirovat a motivovat, mělo by jít o vztah ve výši očí, kdy ani jedna strana nebude mít tendenci dominovat.