Když Sherlock Holmes a poručík Colombo táhnout za jeden provaz

Kdo měl štěstí, že zažil tvořivou spolupráci ve fungujícím týmu, bude souhlasit, že taková zkušenost patří mezi nejlepší zážitky nejen v pracovním životě. Běda však, když spolupráce začne skřípat. Nejde jen o to, táhnout v týmu za stejný provaz. Důležité je táhnout i za stejný konec. Bohužel v korporacích nalezneme i týmy, jejichž členové raději tahají za různé provázky či vůbec netuší, kde ten jejich provaz je. To, že se ze skupiny pracovníku stane fungující a efektivní tým je sice pravděpodobnější, než vznik života ve vesmíru, za samozřejmost to však považovat nejde. Jednou s možností, jak vzniku vysoce efektivního týmu napomoci, je týmový koučink. Kdy může týmový koučink pomoci Týmový koučink může být vhodný nástroj pro nové a nově vznikající týmy, které mohou pomocí koučování rychleji a bez turbulencí překonat raná stádia existence týmu a rychleji přejít do fáze plné výkonnosti. V takovém případě je koučování obvykle zaměřeno na tvorbu a vyjasněn společné vize, vyjasnění očekávání členů týmu a dohodě o týmových pravidlech. Koučování má smysl také pro již existující týmy, které chtějí přejít na novou úroveň spolupráce a využít maximálně svého potenciálu může pak být týmové koučování způsob, jak získat novou energii a radost se spolupráce a odstranit provozní slepotu. Jak pracuje týmový kouč Týmový koučink probíhá jako opakované setkání celého pracovního týmu s koučem, obvykle půldenní či jednodenní. Tým za podpory kouče stanovuje společně témata a cíle, na kterých chce pracovat a hledá optimální cesty k dosažení těchto cílů. Koučovací kontrakt může být primárně zaměřen na zlepšení týmové spolupráce. Obvyklými tématy jsou problémy s komunikací v týmu, vyjasnění týmových rolí, týmových pravidel, týmové vize. Cílem je uvolnění potenciálu týmu,nalezení a odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a...