Mužské archetypy – hrdina, král, milenec, čaroděj

autor: Petr Pražák Motto: V každém muži jsou čtyři mocní Wiliam Blake Není snadné být mužem v době, kdy chlapci jsou vychovány ženami, life-stylové časopisy prosazují ženskou emancipaci a mužskou depilaci, moudří vládci s vizí, odvahou a velkorysým a upřímným srdcem jsou vzácnější než panda a naši bojovníci válčí prostřednictvím televizím obrazovek ve vzdálených válkách, kterým nikdo nerozumí, nebo vybíjejí svou agresivitu na silnicích a finančních trzích. Aby pochopili a potvrdili svou mužskou identitu v postmoderní době, mnozí muži se vrací ke kořenům. Znovu objevují mužské archetypy – hrdinu, krále, bojovníka, milence a snaží se jim porozumět a dát nový obsah. Co jsou to archetypy Na počátku bylo slovo, slova se spojila v příběhy, z příběhů se staly mýty, které ukazovaly lidem cestu.V náboženství, v pohádkách, v tradicích, v umění. Tyto fantazie a symbolické obrazy, které známe z pohádek a mýtů, jsou projevem tzv.archetypů. Zakladatel analytické psychologie C. G. Jung znovuobjevil pro naši západní civilizaci fakt, že mýty jsou v první řadě psychické manifestace, které zobrazují povahu duše. Archetypy jsou podle něj typické postavy, motivy, scénáře a bytostná poznání, které nám umožňují bezpečně proplouvat nevědomím až k pochopení a prožitkům naší skutečné podstaty. Symbolickou formou vyprávějí o základních zkušenostech lidské existence. Archetyp není sám o sobě ani dobrý ani zlý a jeho pozitivní či destruktivní vliv záleží na tom, zda mu podlehneme, budeme ho ignorovat či naopak respektovat a brát v úvahu a záleží na tom, jak se k němu postavíme. Archetypy jsou plné tvůrčí energie. Pokud se na ně dokážeme napojit, najednou chápeme, víme, co musíme udělat, a ještě v tom okouzlení nacházíme energii, abychom to udělali. Z hlubin našeho nevědomí se vynořuje životodárná řeka, aby...