Naši koučové

Jsme profesionální koučové s dlouholetou zkušeností v oblasti rozvoje lidského potenciálu, s reálnou praxí z vrcholového managementu a kvalitním psychologickým a koučovacím vzděláním. 

Kouč Petr Pražák,

Koučování je pro mne především o stavění mostů mezi vizí a realitou. Jako kouč vám chci být průvodcem při dobrodružství objevování možností vašeho osobního potenciálu i zdrojů vaší energie. Společně budeme hledat cesty, které povedou k naplnění vašich cílů a spokojenosti v osobním i pracovním životě

Kouč Vendulka Mikšovská

Život je o hledání rovnováhy protipólů. Jako kouč jsem svým klientům průvodkyní na cestě hledání této rovnováhy v oblasti, kterou chtějí změnit. Koučovacími rozhovory jim pomáhám pochopit, že MOHOU naplnit své cíle a sny, když začnou využívat svůj potenciál dovedností a schopností často už jen tím, že na něj pohlédnou jinak, než jak jsou běžně zvyklí.

Proč si vybrat za kouče právě nás?

Jsme profesionálové

  • Naši koučové jsou členy Mezinárodní federace koučů (ICF) a jsou vázáni etickým kodexem.
  • Naši koučové absolvovali prestižní mezinárodně uznávaný koučovací výcvik certifikovaný ICF.
  • Naši koučové prošli nezávislou certifikací, uznávánou na mezinárodní úrovni.
  • Naši koučové mají mnohaletou úspěšnou praxi v koučování dle standardů ICF.

Rozumíme Vám

  • Zažili jsme si  na vlastní kůži radosti a strasti vedení a řízení.
  • Víme, jaké to je  psát business plán a reporty, zvládnout organizační změnu, implementovat nové systémy, vyjednávat o rozpočtu a o zdrojích, přesvědčovat kolegy o správnosti našich vizí, řešit konflikty v týmu, stíhat  na poslední chvíli uzávěrku projektu, hledat klíč k motivaci svých podřízených, balancovat mezi osobním a pracovním životem…
  • Víme, že z naší i vaší práce nestačí mít  jen dobrý pocit. Rozhodující jsou výsledky

Jsme osobní

  • Našimi klienti jsou konkrétní lidé a ne pracovní pozice.
  • Koučování pro nás  znamená vztah partnerství, založený na vzájemné důvěře a respektu.
  • Oceňujeme jedinečnost každého člověka a podporujeme ho v nalezení  jeho vlastní cesty k růstu  a seberealizaci.

Přečtěte si naše články o koučování

Jak si vybrat kouče

Pro úspěch procesu koučování je velice důležitý výběr kouče. Vzhledem k realitě českého koučovacího trhu, kdy koučovací služby může nabízet kdokoli, kdo se za kouče prohlásí, vám mohou pomoci při výběru vhodných koučů pro spolupráci odpovědi na následující otázky. Je kouč držitelem nezávislé akreditace ČAKO, ICF, EAGT, EMCC, nebo jiné mezinárodně uznávané organizace? Má kouč specifický výcvik v koučinku ukončený certifikátem? Výcviky – základní úroveň: > 65 hodin, zkušení: > 125 hodin Má kouč relevantní zkušenosti pro koučování manažerů? Jaká je délka jeho koučovací praxe? Jaká je délka koučovací praxe od ukončení  výcviku v koučování? Jaký je celkový počet odkoučovaných hodin? Rozumí kouč organizačnímu kontextu, ve kterém bude koučovat? Jaké má kouč doporučení či reference? Obecně platí, že poslední slovo při výběru by měl mít vždy klient, který se rozhoduje na základě osobní zkušenosti s koučováním. Kouč by vás měl inspirovat a motivovat, mělo by jít o vztah ve výši očí, kdy ani jedna strana nebude mít tendenci dominovat.  ... více

Koučování – cesta k výkonnému a kreativnímu týmu

 Kolik ze svého potenciálu skutečně využíváte ve své práci? A co je ta největší bariéra, která vám váš potenciál brání využívat? Tyto dvě prosté otázky klade sir John Whitmore, jeden ze zakladatelů a guru koučinku na svých seminářích po celém světě. Zajímavé je, že bez ohledu na kontinent, národnost či náboženství výsledky vycházejí v podstatě stejně. Většina lidí na světě si myslí, že využívají maximálně 40 procent svého potenciálu a největší bariérou je strach. Ukazuje se, že tradiční způsob vedení firem selhává. Společnosti, které spoléhají na direktivní způsob řízení a vše se pokoušejí zakonzervovat do systémů a směrnic, se ve stále se zrychlujícím a silně konkurenčním prostředí začínají podobat nemotorných dinosaurům, kteří sice dokáží ještě mnohé převálcovat, ale ve skutečnosti jsou odsouzeni k vyhynutí. Jejich zaměstnanci bývají frustrováni a demotivováni. Snad proto koučink patří mezi jeden z nejrychleji rostoucích bussinesů na světě a zdá se, že vlna popularity dorazila již k nám. Mnoho firem si začíná uvědomovat, že kvalitu firmy dělá především kvalita lidí, kteří v ní pracují. Osvícené firmy již nemluví o lidských zdrojích, ale o lidském a psychologickém kapitálu firmy. A hledají nové cesty, jak své lidi rozvíjet. Proč koučink funguje? Není to ani manipulace, ani dávání rad, koučink pomáhá aktivizovat každému z nás své zdroje a uvolnit potenciál, který v nás je. Koučink zvyšuje schopnost rozhodovat se a přejímat odpovědnost za své rozhodnutí. Koučink tedy „vyrábí“ zaměstnance a týmy pro nové tisíciletí – kreativní, schopné se rozhodovat a přebírat odpovědnost. Co je podstatou koučinku? Koučink je obvykle dialog dvou lidí ve „výši očí“, ve kterém koučovaný přichází s přáním dosáhnout cíle. Ten, kdo je v roli kouče – a může to být profesionální kouč, manažer,... více

Máte-li zájem o koučink, ozvěte se nám

Pokud byste s námi rádi spolupracovali, nebo se jen chtěli nezávazně setkat a vyzkoušet náš styl koučování,  pošlete nám vzkaz, ozveme se vám  co nejdříve!

Kontaktujte nás