Naši koučové

Jsme profesionální koučové s dlouholetou zkušeností v oblasti rozvoje lidského potenciálu, s reálnou praxí z vrcholového managementu a kvalitním psychologickým a koučovacím vzděláním. 

Kouč Petr Pražák,

Koučování je pro mne především o stavění mostů mezi vizí a realitou. Jako kouč vám chci být průvodcem při dobrodružství objevování možností vašeho osobního potenciálu i zdrojů vaší energie. Společně budeme hledat cesty, které povedou k naplnění vašich cílů a spokojenosti v osobním i pracovním životě

Kouč Vendulka Mikšovská

Život je o hledání rovnováhy protipólů. Jako kouč jsem svým klientům průvodkyní na cestě hledání této rovnováhy v oblasti, kterou chtějí změnit. Koučovacími rozhovory jim pomáhám pochopit, že MOHOU naplnit své cíle a sny, když začnou využívat svůj potenciál dovedností a schopností často už jen tím, že na něj pohlédnou jinak, než jak jsou běžně zvyklí.

Proč si vybrat za kouče právě nás?

Jsme profesionálové

  • Naši koučové jsou členy Mezinárodní federace koučů (ICF) a jsou vázáni etickým kodexem.
  • Naši koučové absolvovali prestižní mezinárodně uznávaný koučovací výcvik certifikovaný ICF.
  • Naši koučové prošli nezávislou certifikací, uznávánou na mezinárodní úrovni.
  • Naši koučové mají mnohaletou úspěšnou praxi v koučování dle standardů ICF.

Rozumíme Vám

  • Zažili jsme si  na vlastní kůži radosti a strasti vedení a řízení.
  • Víme, jaké to je  psát business plán a reporty, zvládnout organizační změnu, implementovat nové systémy, vyjednávat o rozpočtu a o zdrojích, přesvědčovat kolegy o správnosti našich vizí, řešit konflikty v týmu, stíhat  na poslední chvíli uzávěrku projektu, hledat klíč k motivaci svých podřízených, balancovat mezi osobním a pracovním životem…
  • Víme, že z naší i vaší práce nestačí mít  jen dobrý pocit. Rozhodující jsou výsledky

Jsme osobní

  • Našimi klienti jsou konkrétní lidé a ne pracovní pozice.
  • Koučování pro nás  znamená vztah partnerství, založený na vzájemné důvěře a respektu.
  • Oceňujeme jedinečnost každého člověka a podporujeme ho v nalezení  jeho vlastní cesty k růstu  a seberealizaci.

Přečtěte si naše články o koučování

Koučovaný zaměstnanec je více efektivní i spokojený

Původní rozhovor s Karen Tweedie, prezidentkou Mezinárodní federace koučů pro rok 2009. Rozhovor s Karen vznikl v prosinci 2008 při příležitosti setkání evropských leaderu ICF v Praze. Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation – ICF ) je největší světovou organizací sdružující profesionální kouče a poskytující nezávislé informace o koučinku potenciálním klientům. ICF má v současné době více než 16 000 členů v 92 zemích světa. Od roku 2005 má pobočku také v České repubice. Karen Tweede, prezidentka ICF pro rok 2009, má za sebou 16 let úspěšné praxe v individuálním i týmovém koučinku, facilitaci a poradentství. V současné době je ředitelkou pro koučink  v mezinárodní společnosti Coachbroker Pty Ltd. Karen je bývalou prezidentkou ICF Austrálie, je certifikována jako Profesional Certified Coach (PCC) a má více než 850 hodin zkušenosti s týmovým a individuálním koučováním. Koučink je dnes velmi moderní slovo a každý se nazývá koučem. Jak si může klient vybrat toho správného kouče? Koučink je neregulovaná a relativně mladá profese, a proto je někdy těžké se na trhu zorientovat. Při výběru koučů je důležité prověřit, jaké má zkušenostmi, zda prošli profesionálním tréninkem v koučinku, zda mají akreditaci nebo procesem akreditace procházejí. Pro klienta může být velmi nápomocné, když si může vybrat akreditovaného kouče. ICF má svůj systém akreditace a jejím záměrem je poskytnout klientům koučinku jistý komfort při výběru kouče. Akreditace zahrnuje pro každou úroveň ( ACC, PCC, MCC) jasně stanovený počet odkoučovaných hodin, počet hodin akreditovaného trénink , mentoring od zkušeného kouče, reference a zkoušku, kdy před zkušenými kouči kouč dokazuje, že umí koučovat v souladu s ICF kompetencemi kouče. Takže pokud klient vybírá kouče, akreditace mu poskytuje informaci, že tento kouč dosáhl požadované profesní úrovně. Samozřejmě pouze to... více

Koučování – cesta k výkonnému a kreativnímu týmu

 Kolik ze svého potenciálu skutečně využíváte ve své práci? A co je ta největší bariéra, která vám váš potenciál brání využívat? Tyto dvě prosté otázky klade sir John Whitmore, jeden ze zakladatelů a guru koučinku na svých seminářích po celém světě. Zajímavé je, že bez ohledu na kontinent, národnost či náboženství výsledky vycházejí v podstatě stejně. Většina lidí na světě si myslí, že využívají maximálně 40 procent svého potenciálu a největší bariérou je strach. Ukazuje se, že tradiční způsob vedení firem selhává. Společnosti, které spoléhají na direktivní způsob řízení a vše se pokoušejí zakonzervovat do systémů a směrnic, se ve stále se zrychlujícím a silně konkurenčním prostředí začínají podobat nemotorných dinosaurům, kteří sice dokáží ještě mnohé převálcovat, ale ve skutečnosti jsou odsouzeni k vyhynutí. Jejich zaměstnanci bývají frustrováni a demotivováni. Snad proto koučink patří mezi jeden z nejrychleji rostoucích bussinesů na světě a zdá se, že vlna popularity dorazila již k nám. Mnoho firem si začíná uvědomovat, že kvalitu firmy dělá především kvalita lidí, kteří v ní pracují. Osvícené firmy již nemluví o lidských zdrojích, ale o lidském a psychologickém kapitálu firmy. A hledají nové cesty, jak své lidi rozvíjet. Proč koučink funguje? Není to ani manipulace, ani dávání rad, koučink pomáhá aktivizovat každému z nás své zdroje a uvolnit potenciál, který v nás je. Koučink zvyšuje schopnost rozhodovat se a přejímat odpovědnost za své rozhodnutí. Koučink tedy „vyrábí“ zaměstnance a týmy pro nové tisíciletí – kreativní, schopné se rozhodovat a přebírat odpovědnost. Co je podstatou koučinku? Koučink je obvykle dialog dvou lidí ve „výši očí“, ve kterém koučovaný přichází s přáním dosáhnout cíle. Ten, kdo je v roli kouče – a může to být profesionální kouč, manažer,... více

Máte-li zájem o koučink, ozvěte se nám

Pokud byste s námi rádi spolupracovali, nebo se jen chtěli nezávazně setkat a vyzkoušet náš styl koučování,  pošlete nám vzkaz, ozveme se vám  co nejdříve!

Kontaktujte nás