Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Život je o hledání rovnováhy protipólů. Jako kouč jsem svým klientům průvodkyní na cestě hledání této rovnováhy v oblasti, kterou chtějí změnit. Koučovacími rozhovory jim pomáhám pochopit, že MOHOU naplnit své cíle a sny, když začnou využívat svůj potenciál dovedností a schopností často už jen tím, že na něj pohlédnou jinak, než jak jsou běžně zvyklí.

Moji oblíbení klienti v koučinku jsou

  • Lidé, kteří chtějí uskutečnit změnu nebo vykročit dál na cestě svého profesního a osobního rozvoje.
  • Top manažeři a manažerky, protože je krásné být při tom, když si objeví, že stejně jako umí řídit business, mohou řídit i svůj vlastní život.
  • Top manažeři a manažerky, protože je krásné být při tom, když si objeví, že má smysl někdy nechat věci jen tak plynout.
  • Manažeři a manažerky, kteří začínají v manažerské roli nebo plánují profesní změnu.
  • Lidé, kteří hledají rovnováhu pracovního a osobního života, protože je krásné být u toho, když přijdou na to, že získat rovnováhu začíná poznáním toho, co je pro nás v životě důležité.

Proč byste si měli vybrat za kouče právě mne

Vystudovala jsem pár vysokých škol, prošla řadou teoretických tréninků, vyzkoušela si řadu pracovních i konzultačních pozic v nejrůznějších pracovních prostředích a možná to mne naučilo vnímat, že z životních a pracovních výher a proher je důležité brát jen to, co nás posunuje dál na naší cestě za plněním našich snů. K mým klientům přistupuji jako k nepopsané knize a jsem lidsky zvědavá, co do té své knihy napíšou. Až přestanu být zvědavá, přestanu dělat kouče. Nejvíc ztrácíme, když nezkusíme to, co bychom zkusit chtěli. A stejné je to s koučováním, jsem-li pro Vás vhodným koučem poznáte jen tak, že to zkusíte ….

Odborná praxe

V oblasti lidských zdrojů
Jako HR manažerka, konzultantka a kouč jsem mohla nahlédnout do telekomunikací, FMCG, automobilového průmyslu, k developerům i investičním fondům, do bank i do výroby, do firem malých, středních i velkých, českých i zahraničních, fungujících intuitivně i s certifikáty jakosti.
Měla jsem možnost poznat prostředí firem v různých fázích vývoje (start-up zavádění změn). Také jsem si mohla vyzkoušet role referentské, specializované, manažerské i konzultační.
V oblasti koučování
  • Kariérové koučování od 1992
  • Solution Focused Coaching od 2005
  • Externí lektorka (řízení lidských zdrojů, koučování) MÚVS Praha
Tréninky v koučování 
Erickson College International : The Art and Science of Coaching (2005-2006)
Erickson College International Team Coaching (2007)
Sir John WithmoreLeadership and Management Coaching Training (2007)
Michal Bungay Stainer: The Clean and Clear Team (2008)

 

Tréninky a vzdělání v psychoterapii
Pražská psychoterapeutická fakulta (2010 -2013)
MAVO – základy psychologie a grafologie
Karlova univerzita, filozofická fakulta, katedra psychologie – “Psychologie pro každý den” (program CZV)
 
 
 
Certifikace 
Profesionální kouč certifikovaný Erickson College International
Associate Certified Coach (ACC) při Mezinárodní federaci koučů
Členství v profesních organizacích
ICF – Mezinárodní federace koučů
 

 

Přečtěte si nejnovější články Vedulky Mikšovské !

Soumrak soukromí

Vaše chování na internetu poskytuje přesnější osobnostní profil než nejlepší psychologické testy. K čemu jim je? Digitální stopa, kterou za sebou denně necháváme, umožňuje díky moderním technologiím vytvořit naše psychologické profily. Ty jsou využívány k našemu ovlivňování a manipulaci, ať už v obchodě, nebo v politice. Dalším krokem bude digitální kredit, který umožní státu a velkým firmám sledovat, zda jsme správnými občany či zákazníky – a následně nás za to odměňovat či trestat. Není to tak dávno, co byl zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nucen odložit své oblíbené šedé tričko. Upjatý v tmavém obleku vysvětloval před vyšetřovací komisí amerického kongresu, jak se mohlo stát, že k obsahu facebookových účtů téměř 87 milionů uživatelů získala přístup společnost Cambridge Analytica. Začátkem června 2018 vyplaval na povrch další skandál. Data více než dvou miliard uživatelů Facebooku jsou sdílena také s největšími výrobci elektroniky, mezi nimiž nechybí Apple, Samsung či Microsoft. Poněkud však utekla podstata celého skandálu. Co vše lze zjistit z vaší digitální stopy a jaké důsledky může mít, pokud toho někdo zneužije. Naše digitální stopa o nás vypovídá mnohem více, než si myslíme. Postoj Nic neskrývám a na webu nesdílím nic důležitého je ukázkou naší naivity. Chceme-li odhadnout co nejpřesněji něčí osobnost, nejsou psychometrické testy zdaleka tím nejlepším nástrojem, který máme k dispozici. Mnohem přesnější je analýza stop a výsledků chování dotyčného či pozorování v reálném čase. A právě to digitální technologie umožňují v doposud nebývalé míře. Vědí na vás všechno Jsme obklopeni digitálními produkty a službami, které zprostředkovávají naše aktivity, komunikaci a sociální interakce. Jak se chováme na síti, myšlenky a emoce, které zde projevujeme, to vše zanechává masivní digitální stopu. Většinu své digitální stopy zanecháváme dobrovolně – historii procházení webu, transakce z online i offline nákupů, fotky a videa, záznamy o poloze GPS, seznamy médií, která čteme, protokoly hlasových hovorů...

Jak změnit systém odměňování

Efektivnost systému odměňování může mít výrazně pozitivní i negativní vliv na firemní kulturu, angažovanost a spokojenost zaměstnanců a v konečném důsledku na výsledky celé společnosti. Podle americké asociace psychologů (APA) je transparentní a férový systém odměňování jedním ze základních předpokladů pro psychologicky zdravé pracoviště. Jak jste na tom ve vaší společnosti? Je stávající systém odměňování něco, co vaši firmu podporuje nebo jí spíš podráží nohy?  Pokud vše funguje jak má, měly by pro vaši firmu platit následující body: Vaši zaměstnanci vnímají systém odměňování jako férový a transparentní a rozumějí mu. V rámci standardních pravidel odměňování dokážete vždy získat z trhu zaměstnance s takovou úrovní znalostí a dovedností, které potřebujete. Systém odměňování účinně podporuje současnou strategií a cíle celé vaší společnosti. Systém odměňování účinně podporuje chování, které po svých zaměstnancích vyžadujete. U každého zaměstnance jste schopni na základě jednotných kritérii zdůvodnit výši jejich mzdy. Pokup používáte variabilní odměny, měly by pro jejich výplatu stanovena jasná, objektivní a měřitelná kritéria, a zaměstnanci by měli tyto kritéria dokázat svým chováním a výkonem reálně ovlivnit Máte pod kontrolou mzdové náklady na úrovni organizace i jednotlivých útvarů. Všichni vaši manažeři systém odměňovaní podporují a nemají tendenci ho obcházet.   Kdy je čas na změnu Revize systémů odměňování a jeho případná změna se provádí obvykle v pětiletém cyklu. Každý systém odměňování má tendenci podléhat běžné entropii a inflaci. Postupem času se stanovená pravidla začínají dodržovat pouze formálně a objevuje se stále více nesystémových výjimek. Ty mohou být pragmatickou reakcí manažerů na fakt, že stávající systém odměňování nedostatečně reaguje na změny. V rámci vnitřního prostředí firmy může jít například o změny v oblasti systémů řízení, firemní kultury či...

Buddha v laboratoři

Mezi nejúčinnější metody psychologické intervence, které dokážou přinést výraznou a udržitelnou změnu v oblasti naší životní pohody a subjektivního pocitu štěstí, patří podle pozitivních psychologů meditace. Lidstvu je známa více než 2500 let. Je zásadním prvkem téměř všech náboženství a duchovních tradic, včetně judaismu, křesťanství a islámu. Pod pojem meditace zahrnujeme více metod, jejichž původ a techniky se odlišují. Meditační techniky se tradičně rozdělují mezi meditace zaměřené na koncentraci a meditace všímavosti. Ve všech typech meditace zaměřených na koncentraci meditující vědomě ohraničuje své vnímání a koncentruje svou pozornost na jediný objekt. Praktikující se snaží ignorovat ostatní stimuly přicházející z prostředí a zaměřit se zcela objekt meditace. Pozornost by měla být prosta analýzy i emocí, aby byl přímo zažíván objekt meditace, který může být umístěn v našem těle či vnějším prostředí. Příkladem objektů meditace mohou být například dech, mantra či plamen svíčky. V meditaci všímavosti se naopak pokoušíme otevřít zcela svému okolí bez posuzování všech vjemů, které k nám přicházejí z naší mysli, našeho těla i z vnějšího prostředí. Neulpíváme však na žádném z těchto stimulů. Některé meditační techniky kombinují oba přístupy. Například meditující se může zaměřit na dech (jak je typické pro zenovou a vipassana meditaci), ale je dovoleno zaměřit se na jiný stimul, pokud se stane dominantním, a potom opět jemně vrátit svou pozornost k dechu nebo mantře. Většina duchovním tradic přitom neulpívá na jednom způsobu meditace a nabízí širší škálu meditačních technik. Meditující psychologové Meditace se do zájmu psychologů dostala tak trochu zadními dveřmi koncem barevných šedesátých let. Tehdy se s hnutím hippies oživil zájem o východní filozofie. Někteří psychologové opustili své akademické jistoty prestižních univerzit a...