Bratrstvo temné triády

Které vlastnosti jsou nositeli zla? Temná triáda zní jako název béčkového

akčního filmu. Ve skutečnosti se jedná o koncept, se kterým přišli

psychologové Delroy Paulhus a Kevin Williams v roce 2002. Je to

souhrnné označení pro tři dimenze osobnosti, kterými jsou narcismus,

machiavelismus a psychopatie. Někteří tvrdí, a výzkumy to také potvrzují,

že sada těchto vlastností může přinést to nejhorší, co známe z lidského

chování.

Podle australského psychologa Petera Jonasona, který se výzkumem tohoto

fenoménu intenzivně zabývá, má v sobě něco z temné triády každý z nás. Například

všichni někdy lžeme a být trochu sobecký anebo manipulativní může být občas

užitečné. Lidé, kteří mají vysokou míru vlastností temné triády, obvykle nejsou

úzkostliví a mají o sobě vysoké mínění. Také si nedělají příliš mnoho ze svých chyb a

selhání a rychle se z nich vzpamatují, což je obvykle užitečná dovednost, kterou je

dobré mít v zásobě. Avšak každá charakteristika temné triády existuje v celém

spektru a s lidmi, kteří se pohybují na extrémním konci, není pro nás ostatní dobré se

potkat.

• Psychopaty charakterizuje vysoká potřeba vzrušení a nízká míra empatie.

Bývají vysoce impulzivní a ztrácejí kontrolu nad svým chováním. Nepociťují lítost ani

vinu. Často mají sklony k násilí.

• Machiavelisté jsou především skvělými manipulátory a přesvědčivými lháři.

Lidi ve svém okolí vnímají jako figurky na šachovnici, které používají při dosahování

svých osobních cílů. Obvykle bývají velmi pozorní k okolnímu prostředí a mají velmi

vysokou sociální inteligenci, kterou však používají pouze pro své sobecké účely.

• Narcisté bývají egocentričtí, domýšliví a mají pocit nadřazenosti.

Předpokládají, že na vše mají nárok. Milují chválu a usilují o získání postavení a

prestiže. Tváří v tvář kritice však bývají často agresivní.

Koncept temné triády zkoumá dané vlastnosti v tzv. subklinické formě. To znamená,

že jejich nositelé obvykle nekončí za mřížemi psychiatrických léčeben nebo vězení,

přestože jejich chování je antisociální.

Osobnosti, které jsou nositeli temné triády, mají mnoho překrývajících se

charakteristik, jako je například sobectví, pocit důležitosti a zneužívaní a manipulace

ostatních ke svým zájmům. Přes tyto podobnosti jde o rozdílné vlastnosti.

• Například machiavelisté se liší od narcistů tím, že nemají potřebu nahlas

mluvit o své důležitosti a nesnaží se za každou cenu udělat na druhé dojem.

• Machiavelisté a narcisté na rozdíl od psychopatů dokážou porozumět emocím

ostatních lidí a projevit dokonce soucit ke svým obětem.

• Psychopati častěji zastrašují druhé a libují si ve svých pomstychtivých či

sexuálních fantaziích.

Je nám temná povaha souzena na základě výsledků losování v genové loterii, nebo

vzniká výchovou? Chování typické pro temnou triádu lze rozeznat už v raném mládí

mezi 11 až 17 lety. Současné výsledky výzkumů naznačují, že u všech vlastností

temné triády existuje významný vliv genů, i když u machiavelismu má určitý podíl

také výchova a prostředí.

Temná triáda v akci

Přestože jsou vlastnosti temné triády pro většinu z nás odpudivé, ve skutečnosti

jejich nositelé v naší společnosti často velice dobře prosperují. Například muži temné

triády jsou velmi úspěšní při navazování vztahů – mají více sexuálních partnerek. To

může být způsobeno tím, že podvědomě hledáme ve svých partnerech kvality,

kterých se nám nedostává. Mnoho žen je přitahováno sebestřednými a soutěživými

muži proto, že samy tyto vlastnosti postrádají. Ale když odezní první poblouznění,

přesně ty kvality, které je původně přitahovaly, začínají být zdrojem jejich potíží.

Navíc tento typ mužů preferuje krátkodobé vztahy. Podle výzkumu týmu Petera

Jonasona jsou osobností temné triády přitahovány zejména ženy, které mají nízké

sebehodnocení a měly nestabilní a nepředvídatelný rodinný život.

Osobnosti temné triády také bývají úspěšné tam, kde jde především o získání moci a

majetku – v korporacích a v politice.

• Narcisté ze své podstaty otevřeně usilují o místo na výsluní. Dokážou často

udělat silný první dojem, a proto skutečně vedoucí pozice získávají.

• Machiavelisté se zase díky skvělému porozumění politice snadno dokážou

dostat do pozice, kde budou moci uplatňovat svůj vliv.

• Psychopati jsou charismatičtí a jsou schopni se zaměřit na dosažení výsledku,

aniž by se nechali rozptylovat soucitem pro ty, které pro dosažení cílů obětují. V

mnoha korporacích je bezcitný, agresivní a o moc usilující psychopat viděn jako

ideální kandidát na vedoucí pozici.

Pro všechny členy temné triády je typické, že se snaží se svými kolegy a

podřízenými manipulovat. Narcisté přitom při svých manipulacích používají

především tzv. měkké strategie, komplimenty a lichotky. Psychopati se naopak raději

uchylují k zastrašování. A není žádným překvapením, že machiavelisté používají

flexibilně obě metody podle toho, jak se jim to hodí.

.

Abychom mohli dlouhodobě sledovat sobeckou agendu a přesto úspěšně přežít ve

společnosti, je podle psychologa Jonese nutný specifický set vlastností. Můžeme ji

nazvat třeba psychologií Jamese Bonda, který je dobrým prototypem osobnosti

temné triády. Má rád krátkodobé vztahy, vyhledává vzrušení, bezcitně zabíjí, bez

skrupulí lže a manipuluje a je okouzlen svou dokonalostí.

Do psychologické výbavy takového člověka pak patří vysoká úroveň extroverze

spojené s vysokým sebevědomím, spolu s nízkou svědomitostí a úzkostlivostí. K

tomu můžeme přidat nízkou přívětivost, spojenou s nezájmem o ostatní, což jsou

užitečné vlastnosti v případě, kdy budeme ostatní využívat pro své sobecké cíle.

Nositele temné triády můžeme označit za parazity na systému. Jejich strategie, ať už

v navazování vztahů či budování kariéry, bývají obvykle krátkodobé – získat, využít,

opustit. Mnozí členové temné triády však nakonec překročí hranici a přijdou o své

místo na výsluní. Navíc každá společnost může udržet pouze omezený počet

takových chronických “podvodníků“, protože jejich konkurenční výhoda se snižuje

úměrně tomu, jak moc jich v populaci existuje. Nedávná finanční krize ukázala, že v

globální společnosti mohou tito parazité téměř zahubit svého hostitele.

Přestože temná triáda popisuje tři různé druhy temných osobností, existují jedinci,

kteří jsou nositelé dvou i třech vlastností triády. Statistika nám naznačuje, že takovéto

osobnosti najdeme v každé větší komunitě.

Úspěšní diktátoři, jako byli Kaddafí a Saddám Husajn – excentričtí, ale nikoli

psychotičtí – jsou pravděpodobnými kandidáty na takovou diagnózu. Někteří autoři

pak jako příklady uvádějí teroristy typu Usámy bin Ládina či Breivika. Jejich

psychopatie v nich provokuje extrémní brutalitu a jejich machiavelismus jim pomáhá

v manipulaci okolím. A nakonec jejich narcismus jim dává pocit výjimečnosti a

nadřazenosti a ospravedlňuje jim jejich činy.

www.koucink.eu

Psáno pro

www.psychologie.cz

Použitá literatura: